בדיקות מבנים / Infrastructural Testing

בדיקות מבנים, מיפוי מבנים ותשתיות

מיפוי, הינו תהליך הנדסי מורכב לצורך איתור אלמנטים כלשהם בקרקע או במבנים בשיטות הרס ואל הרס.

מיפוי מבנים לתמ"א 38

לצורך חישוב הנדסי ותכנון אדריכלי למבנים, העוברים השבחה לתמ"א 38 או חיזוק מבנים לרעידות אדמה,

נדרש לבצע בדיקות אל הרס לאיתור כל האלמנטים הקונטרוקטיביים, לשחזור הסכמה הסטטית של המבנה הכוללות:
1.מיפוי עמודים וקירות בטון במבנה.
2.כמות זיון בעמודים.
3.חוזק בטון.
4.איתור קורות סמויות + יורדות בתקרות המבנה.
5.כמות זיון בקורות.
6.כמות זיון תחתון בתקרות.
7.מצב מוטות הזיון (קורוזיה) במבנה.
8.שרטוט ממוחשב של כל הממצאי הבדיקה על גבי תכנית אוטוקאד.

להלן דוגמא של תכנית שמזמין ומהנדס הפרויקט מקבלים: