בדיקת מתקני משחק ומתקני כושר / Playground

בדיקת מתקני משחק ומתקני כושר, הינה בדיקה מעבדתית המבוצעת באופן שנתי.

הבדיקה עבור מתקני משחק מבוצעת ע"פ תקן ישראלי 1498, ולמתקני כושר ע"פ תקן ישראלי 1497.

הבדיקה מבוצעת עבור עיריות, רשויות מקומיות, מוסדות חינוך ולחברות תחזוקה בתחום מתקני משחקים ומתקנים לפעילות גופנית בכל רחבי הארץ.

מה נבדק?

שילוט – סימון אתר ומתקנים, תוקף בדיקה

מבנה המתקן – שלמות, כפיפות, חוסרים, סדקים, עיוותים וכד'.

סכנת הילכדות חלקי גוף, מחסום

גימור פני שטח – חוסר ציפוי, חלודה, חריצים וכד'.

חיבורים, קצוות, חלקים נעים, מעקי יד -תקינות ושלמות

מושבים, אמצעי עלייה – שלמות ויציבות

שרשראות, חבלים וכבלים – תקינות ,שחיקה ושלמות

חלקים העשויים מעץ – ריקבון, חרקים, סדקים וחדויות

יסודות – חופש, בליטה ונתק

כיסוי המשטח – שלמות, התאמה וניקיון

פרטים מתכלים – העדר פריטים מתכלים, כיפוף, שחיקה, שבר וכד'

הבדיקה הזו חשובה מאוד עבור בטיחות ילדינו!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת